Tonnau i’r Tyrau

Yn dilyn llwyddiant ysgubol 10k / Hanner Marathon agoriadol 2018 Beaumaris, O’r Tonnau i’r Tyrau, a’ch ymateb rhyfeddol i’r digwyddiad, mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd y ras yn dychwelyd ddydd Sul 08 Medi 2019.

Rhedwch o’r Tonnau i’r Tyrau, heibio rhai o olygfeydd enwocaf Gogledd Cymru en route, gan ein cynorthwyo i hel arian at ein cyd-elusennau gwir haeddiannol (Canolfan Hamdden Beaumaris, Ysgol Gynradd Beaumaris ac elusennau lleol eraill).

Mae’r ras 10k / Hanner Marathon, O’r Tonnau i’r Tyrau, a gyd-drefnwyd gan Redwyr Tref Beaumaris, Canolfan Beaumaris a Betsi Runaways, wedi sicrhau un o’r lleoliadau mwyaf trawiadol ym Mhrydain ar gyfer yr ŵyl redeg odidog hon yn Ynys Môn, Gogledd Cymru.

Yn teithio o harddwch tref glan môr Beaumaris ar lannau’r Fenai, mae’r llwybrau’n cynnig cyfle i fwynhau golygfeydd trawiadol mynyddoedd Eryri a’r arfordir ysblennydd, tra bod yr Hanner Marathon yn arwain y rhedwyr tuag at Drwyn Penmon a’i oleudy enwog.

Gyda rhai dringfeydd heriol ar y ffordd (mae’r Hanner Marathon yn eithaf bryniog!) y mae’r rasus yn gorffen yng Nghastell Beaumaris sy’n gyforiog o hanes. Fe fydd hefyd Ras Hwyl sy’n addas i rai o dan 16 oed (a’u rhieni!). Cyflwynir medal i bob un a fydd wedi rhedeg y Ras Hwyl.

Bydd pob rhedwr 10k a Hanner Marathon hefyd yn derbyn crys-t O’r Tonnau i’r Tyrau a medal safon!

Amseroedd Cychwyn

Ras Hwyl - 9:30yb

Hanner Marathon - 10:00yb

10k - 10:30yb

Beaumaris to Penmon