Tonnau i’r Tyrau

Rydym yn falch o gyhoeddi bod Gŵyl Rhedeg 'Coast 2 Castle' Tapas Midland Biwmares yn ôl am ei 3edd flwyddyn yn 2020 - ddydd Sul 13eg Medi. Fel o'r blaen, bydd y digwyddiad yn cynnwys 10K, Hanner Marathon a rydym yn gobeithio adeiladu ar lwyddiant mawr y ddwy flynedd flaenorol.

Trefnir y Run Fest gan wirfoddolwyr brwd o Rhedwyr Ffordd Tref Biwmares, Canolfan Hamdden Biwmares, a Betsi Runaways. Rhoddir yr holl arian a godir gan y digwyddiad i elusen gan gynnwys Canolfan Hamdden Biwmares a Menter Gymdeithasol y Llyfrgell, Ysgol Gynradd Biwmares, ac achosion lleol eraill. Mi wnaethom gyfanswm o £2080 yn 2019: helpwch ni i guro hyn yn 2020! Gyda'r llwybrau'n mynd o 'Coast 2 Castle' - gan basio rhai o olygfeydd eiconig Gogledd Cymru ar y ffordd - mae 'Coast 2 Castle' Tapas Midland Biwmares 10K / Hanner Marathon yn digwydd yn un o'r lleoliadau harddaf yn y DU.

Yn cychwyn o dref glan môr hardd Biwmares ar y Fenai, mae'r llwybrau'n mwynhau golygfeydd godidog o fynyddoedd Eryri a'r arfordir ysblennydd tra bod yr Hanner yn mynd â'r rhedwyr allan i Drwyn Penmon a'i oleudy enwog.

Gydag ychydig o ddringfeydd heriol ar y ffordd (mae'r hanner marathon yn eithaf bryniog!) mae'r rasys yn gorffen y tu mewn i Gastell hanesyddol Biwmares.

Mae pob rhedwr 10k a Hanner yn derbyn crys-T Coast 2 Castell a medal o safon, gyda gwobrau hefyd yn cael eu dyfarnu i'r gorffenwyr gorau.

Rydym yn credu mewn cynnig gwerth da am arian - COST MYNEDIAD HEB NEWID ERS 2018.

Amseroedd Cychwyn Dros Dro: -
Hanner Marathon 09:30 am
10K - 10:00 am

 

Beaumaris to Penmon